09. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o provođenju mjera radi efikasnije naplate naknada za privremeno korištenje javnih površina na području općine Novo Sarajevo za 2016. godinu

Odluka u pdf formatu