1. Odluka o pristupanju izradi izmjena i dopuna Statuta mjesne zajednice

Odluka o pristupanju izradi izmjena i dopuna Statuta mjesne zajednice

 Odluka u pdf formatu