10. Odluka o izmjenama i dopunama Plana korištenja javnih površina na području općine Novo Sarajevo za 2016. godinu

Odluka u pdf formatu