11. Odluka o utvrđivanju prosječne građevinske cijene 1 m² korisne stambene površine iz prethodne 2015. godine

Odluka u pdf formatu