12. Odluka o utvrđivanju visine naknade za pogodnosti dodjeljenog gradskog građevinskog zemljišta (rente) za 2016. godinu

Odluka u pdf formatu