13. Informacija o realizovanim projektima odabranim po osnovu Javnog poziva organizacijama civilnog društva/NVO za predaju projekata iz oblasti obrazovanja, kulture, sporta, podrška mladima, podrška za djecu sa poteškoćama u razvoju i oblasti zaštite okol

Informacija u pdf formatu