13. Odluka o utvrđivanju visine naknade za preuzeto i eksproprisano gradsko građevinsko zemljište u 2016. godini

Odluka u pdf formatu