13. Program razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća na području Općine Novo Sarajevo za period 2017.-2021. godine.

Program u pdf formatu