15. Izvještaj o radu Općinskog vijeća, njegovih radnih tijela i Stručne službe za poslove Općinskog vijeća, za period januar-decembar 2016. godine

Izvještaj u pdf formatu