2. Zaključak o javnoj raspravi – Nacrt Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2019. godinu,

Zaključak o javnoj raspravi – Nacrt Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2019. godinu,


Zaključak u pdf formatu