20 .Sjednica Općinskog Vijeća Novo Sarajevo

Na 20. sjednici Općinskog vijeća Novo Sarajevo, održanoj dana 20.07.2006 godine, usvojeni su sljedeći akti: