U četvrtak 29. oktobra ove godine u 18:00 sati

Javna rasprava  o Nacrtu izmjena i dopuna Prostornog plana Kantona Sarajevo

U četvrtak, 29. oktobra ove godine sa početkom u 18:00 sati u prostorijama MZ Grbavica I, ulica Hamdije Čemerlića broj 49, održat će se Javna rasprava o Nacrtu „B faze“ izmjena i dopuna Prostornog plana Kantona Sarajevo za period od 2003. do 2023. godine sa Nacrtom Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o provođenju Prostornog plana Kantona Sarajevo za period od 2003. do 2023. godine.

Share Follow View