Javna rasprava u okviru projekta „Izrada Plana upravljanja otpadom Općine Novo Sarajevo“

Komentari i prijedlozi na Nacrt Izvještaja o stanju upravljanja otpadom sa specifikacijom problema za područje Općine Novo Sarajevo dostavljaju se do 28. septembra ove godine

Javna rasprava u okviru projekta „Izrada Plana upravljanja otpadom Općine Novo Sarajevo“ održat će se u srijedu, 23. septembra ove godine u sali Općinskog vijeća Novo Sarajevo (Zmaja od Bosne br. 55, I sprat), sa početkom u 11:00 sati.

Cilj javne rasprave je predstavljanje Nacrta Izvještaja o stanju upravljanja otpadom sa specifikacijom problema za područje Općine Novo Sarajevo.

Komentari i prijedlozi na Nacrt Izvještaja mogu se dostaviti u periodu od 14.09.2015. do 28.09.2015. godine na e-mail: vildana.gokovic@heis.ba ili orahovacz@novosarajevo.ba , ili na fax: 033/212-466.

 

Nacrt izvještaja u pdf formatu.

Share Follow View