24. sjednica Općinskog vijeća Novo Sarajevo, u četvrtak, 27. decembra ove godine u 15:00 sati

U četvrtak 27. decembra ove godine sa početkom rada u 15:00 sati u zgradi Općine Novo Sarajevo – I sprat – velika sala, ulica Zmaja od Bosne broj 55, održaće se 24. redovna sjednica Općinskog vijeća Novo Sarajevo

PRIJEDLOG DNEVNOG REDA:

1. Usvajanje zapisnika Općinskog vijeća Novo Sarajevo:
a) Zapisnik sa 23. redovne sjednice Općinskog vijeća,
b) Informacija o realizaciji zaključaka sa prethodnih sjednica Općinskog vijeća,
2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Novo Sarajevo,
3. Prijedlog Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2019. godinu,
4. Prijedlog Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2019. godinu,
5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o visini komunalnih taksi,
6. Prijedlog Odluke o definisanju prijedloga školskih područja za javne ustanove, osnovne škole na području Općine Novo Sarajevo,
7. Prijedlog Odluke o razrješenju dužnosti člana Komisije za strateško planiranje i razvoj Općine,
8. Prijedlog Odluke o imenovanju člana Komisije za strateško planiranje i razvoj Općine,
9. Prijedlog Odluke o razrješenju dužnosti člana Komisije za poslove iz stambene oblasti,
10. Prijedlog Odluke o imenovanju člana Komisije za poslove iz stambene oblasti,
11. Prijedlog Odluke o razrješenju dužnosti člana Komisije za statut i propise,
12. Prijedlog Odluke o imenovanju člana Komisije za statut i propise,
13. Informacija o stanju u oblasti kulture, sporta, omladinskih i nevladinih organizacija na području Općine Novo Sarajevo,
14. Vijećnička pitanja i inicijative.