26. redovna sjednica Općinskog vijeća Novo Sarajevo, u četvrtak 28. februara ove godine, u 15:00 sati

U četvrtak, 28. februara ove godine sa početkom rada u 15:00 sati u zgradi Općine Novo Sarajevo (ulica Zmaja od Bosne broj 55)  I sprat – velika sala, održaće se 26. redovna sjednica Općinskog vijeća Novo Sarajevo

PRIJEDLOG DNEVNOG REDA:

1. Usvajanje zapisnika Općinskog vijeća Novo Sarajevo:
a) Zapisnik sa 25. redovne sjednice Općinskog vijeća
b) Informacija o realizaciji zaključaka sa prethodnih sjednica Općinskog vijeća,
2. Prijedlog rješenja o utvrđivanju prava vlasništva na gradskom građevinskom zemljištu,
3. Prijedlog Odluke o visini naknade za rad članova savjeta mjesnih zajednica,
4. Nacrt Odluke o naknadama vijećnicima i članovima radnih tijela,
5. Prijedlog Odluke o kriterijima za korištenje sredstava u saradnji sa bankama – kreditna linija za podsticaj zapošljavanju privrednim subjektima u 2019. godini,
6. Prijedlog Plana sanacije klizišta na području Općine Novo Sarajevo za period 2019 – 2028. godine,
7. Prijedlog Plana korištenja javnih površina na području Općine Novo Sarajevo za 2019. godinu,
8. Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o privremenom korištenju javnih površina na području Općine Novo Sarajevo,
9. Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o provođenju mjera radi efikasnije naplate naknada za privremeno korištenje javnih površina na području Općine Novo Sarajevo,
10. Prijedlog Projektnog programa o pristupanju izradi Urbanističkog projekta „Milkos“,
11. Informacija o radu Crvenog križa Novo Sarajevo za 2018. godinu i program rada za 2019. godinu,
12. Informacija KJKP „Vodovod i kanalizacija“ o stanju vodovodne mreže i snabdijevanja vodom za područje Općine Novo Sarajevo,
13. Informacija o stanju i problemima primarne zdravstvene zaštite na području Općine Novo Sarajevo,
14. Informacija Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo o stanju nezaposlenosti na području Općine Novo Sarajevo za 2018. godinu,
15. Informacija o snabdijevanju prirodnim gasom na području Općine Novo Sarajevo,
16. Informacija o realizaciji sredstava po Odluci o novčanoj pomoći porodiljama koje nisu u radnom odnosu za period 01.01.2018. do 31.12. 2018. godine,
17. Informacija o realizaciji sredstava po Odluci o uslovima, načinu, kriterijima i iznosu sredstava za dodjelu jednokratne pomoći licima i domaćinstvima sa područja Općine Novo Sarajevo za period 01.01.2018. do 31.12.2018.godine,
18. Informacija o realizaciji sredstava po Odluci o dodjeli jednokratne naknade za porodilje po rođenju blizanaca, trećeg i svakog narednog dijeteta za period 01.01.2018. do 31.12. 2018. godine,
19. Informacija o realizaciji sredstava po Pravilniku o raspodjeli novčanih sredstava za sufinansiranje troškova vantjelesne oplodnje, za period 01.06.2018. do 31.12.2018. godine,
20. Vijećnička pitanja i inicijative.