27. redovna sjednica Općinskog vijeća Novo Sarajevo, u četvrtak 28. marta ove godine, u 15:00 sati

U četvrtak, 28. marta ove godine sa početkom rada u 15:00 sati u zgradi Općine Novo Sarajevo (ulica Zmaja od Bosne broj 55), I sprat – velika sala, održaće se 27. redovna sjednica Općinskog vijeća Novo Sarajevo

PRIJEDLOG D N E V N OG  R E DA:

1. Usvajanje zapisnika Općinskog vijeća Novo Sarajevo:

a) Zapisnik sa 25. i 26. redovne sjednice Općinskog vijeća,

b) Informacija o realizaciji zaključaka sa prethodnih sjednica Općinskog vijeća,

 1. Prijedlog rješenja o utvrđivanju prava vlasništva na gradskom građevinskom zemljištu,
 2. Prijedlog Odluke o razrješenju dužnosti člana Komisije za statut i propise Općinskog vijeća Novo Sarajevo,
 3. Prijedlog Odluke o imenovanju dužnosti člana Komisije za statut i propise Općinskog vijeća Novo Sarajevo,
 4. Prijedlog Odluke o razrješenju dužnosti člana Komisije za budžet i finansije Općinskog vijeća Novo Sarajevo,
 5. Prijedlog Odluke o imenovanju dužnosti člana Komisije za budžet i finansije Općinskog vijeća Novo Sarajevo,
 6. Prijedlog Odluke o razrješenju dužnosti članice Komisije za ljudska prava, slobode i rodnu ravnopravnost Općinskog vijeća Novo Sarajevo,
 7. Prijedlog Odluke o imenovanju dužnosti članice Komisije za ljudska prava, slobode i rodnu ravnopravnost Općinskog vijeća Novo Sarajevo,
 8. Prijedlog Odluke o razrješenju dužnosti člana Komisije za statusna pitanja boraca Općinskog vijeća Novo Sarajevo,
 9. Prijedlog Odluke o imenovanju dužnosti člana Komisije za statusna pitanja boraca Općinskog vijeća Novo Sarajevo,
 10. Prijedlog Odluke o razrješenju dužnosti člana Etičke Komisije Općinskog vijeća Novo Sarajevo,
 11. Prijedlog Odluke o imenovanju dužnosti člana Etičke Komisije Općinskog vijeća Novo Sarajevo,
 12. Prijedlog Odluke o utvrđivanju visine sredstava za sufinansiranje boračkih udruženja od posebnog interesa i društvenog značaja za Općinu Novo Sarajevo za 2019. godinu,
 13. Prijedlog Odluke o sječi i potkresivanju stabala i niskog rastinja na području Općine Novo Sarajevo,
 14. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o privremenom korištenju javnih površina na području Općine Novo Sarajevo,
 15. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o provođenju mjera radi efikasnije naplate naknada za privremeno korištenje javnih površina na području Općine Novo Sarajevo,
 16. Prijedlog Programa rada Općinskog načelnika za 2019. godinu,
 17. Prijedlog Plana korištenja javnih površina na području Općine Novo Sarajevo za 2019. godinu,
 18. Nacrt Statuta o izmjenama i dopunama Statuta Općine Novo Sarajevo,
 19. Nacrt Odluke o davanju u zakup stanova na kojima Općina Novo Sarajevo ima pravo raspolaganja,
 20. Izvještaj o radu Općinskog vijeća Novo Sarajevo, njegovih radnih tijela i Stručne službe za poslove Općinskog vijeća, za period januar-decembar 2018. godine,
 21. Izvještaj o radu Općinskog načelnika i stručnih službi Općine Novo Sarajevo za period 01.01.- 31.12. 2018. godine,
 22. Izvještaj o radu Općinskog pravobranilaštva, za period 01.01.- 31.12.2018. godine,
 23. Izvještaj o radu organa mjesnih zajednica na području Općine Novo Sarajevo za 2018. godinu,
 24. Izvještaj o rješavanju upravnih predmeta u Općini Novo Sarajevo, za period 01.01.- 31.12. 2018. godine,
 25. Izvještaj o realizaciji sredstava i programa rada boračkih udruženja sa statusom od posebnog interesa i društvenog značaja za Općinu Novo Sarajevo u 2018. godini,
 26. Izvještaj o realizaciji Programa edukacije i obuke o zaštiti okoliša Općine Novo Sarajevo za 2018. godinu,
 27. Izvještaj o radu JU Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju “Vladimir Nazor” Sarajevo u vezi sa uspostavom Centra za predškolski odgoj i obrazovanje djece sa poteškoćama u razvoju za 2018. godinu,
 28. Informacija o radu Centra za zdravo starenje Novo Sarajevo za 2018. godinu,
 29. Informacija o radu Crvenog križa Novo Sarajevo za 2018. godinu i program rada za 2019. godinu,
 30. Informacija KJKP „Vodovod i kanalizacija“ o stanju vodovodne mreže i snabdijevanja vodom za područje Općine Novo Sarajevo,
 31. Vijećnička pitanja i inicijative.