Angažman VD “Novo Sarajevo 1934” na području MZ “Donji Kotorac”

Vatrogasno društvo “Novo Sarajevo 1934” je angažovano na području MZ “Donji Kotorac”. Pružena je pomoć u materijalno tehničkim sredstvima neophodnih za što skorije saniranje šteta izazvanih vremenskim nepogodama.

Ove aktivnosti su  provedene na osnovu Naredbe Štaba civilne zaštite Kantona Sarajevo. U skladu sa ovom naredbom općinski štabovi civilne zašitite imaju obavezu da sve svoje snage i sredstva stave na raspolaganje Štabu civilne zaštite Kantona Sarajevo.

Share Follow View