29. redovna sjednica Općinskog vijeća Novo Sarajevo, u četvrtak 30. maja ove godine, u 15:00 sati

U četvrtak 30. maja ove godine sa početkom rada u 15:00 sati u zgradi Općine Novo Sarajevo – I sprat – velika sala, ulica Zmaja od Bosne broj 55, održaće se 29. redovna sjednica Općinskog vijeća Novo Sarajevo. Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika Općinskog vijeća Novo Sarajevo:
a) Zapisnik sa 28. redovne sjednice Općinskog vijeća,
b) Informacija o realizaciji zaključaka sa prethodnih sjednica Općinskog vijeća,
2. Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava na ime pomoći u školovanju za učenike sretnjih škola i studente iz reda boračke populacije slabijeg imovinskog stanja za školsku/akademsku 2018./2019. godinu,
3. Prijedlog Odluke o davanju u zakup stanova na kojima Općina Novo Sarajevo ima pravo raspolaganja,
4. Prijedlog Programa mjera za podsticaj zapošljavanja Općine Novo Sarajevo,
5. Nacrt Oduke o usvajanju Urbanističkog projekta „Milkos“,
6. Nacrt Odluke o provođenju Urbanističkog projekta „Milkos“,
7. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne saglasnosti na izmjene i dopune Statuta Javnog preduzeća za upravljanje i održavanje objekata u vlasništvu Općine Novo Sarajevo „ONSA“ d.o.o. Sarajevo,
8. Izvještaj o radu Javnog preduzeća za upravljanje i održavanje objekata u vlasništvu Općine Novo Sarajevo „ONSA“ d.o.o Sarajevo za period 01.01.-31.12.2018. godinu,
9. Finansijski izvještaj Javnog preduzeća za upravljanje i održavanje objekata u vlasništvu Općine Novo Sarajevo „ONSA“ d.o.o. Sarajevo za period 01.01.- 31.12.2018. godine,
10. Informacija o provedbi Plana zaštite od požara za područje općine Novo Sarajevo,
11. Informacija o stanju javnog reda i mira i bezbjednosti saobraćaja na području općine Novo Sarajevo, sa osvrtom na stanje kriminaliteta, za period januar do mart 2019. godine,
12. Informacija o stanju javnih zelenih površina na području općine Novo Sarajevo,
13. Informacija o stanju komunalne higijene na području općine Novo Sarajevo, sa posebnim osvrtom na stanje u mjesnim zajednicama uz prijedlog mjera za poboljšanje,
14. Informacija KJKP „Vodovod i kanalizacija“ o stanju vodovodne mreže i snabdijevanja vodom za područje općine Novo Sarajevo,
15. Vijećnička pitanja i inicijative.