29. sjednica Općinskog vijeća Novo Sarajevo

Na 29. sjednici Općinskog vijeća Novo Sarajevo, održanoj iz dva dijela i to 24.9.i 3.10.2007 godine, a usvojeni su sljedeći akti: