Općina Novo Sarajevo nabavila pet invalidskih kolica za potrebe Doma zdravlja Novo Sarajevo

Općina Novo Sarajevo putem Službe za civilnu zaštitu kontinuirano pomaže rad Službe prve medicinske pomoći organizovane u OJ Dom zdravlja Novo  Sarajevo, a koja je od značaja za zaštitu i spašavanje.  

Tim povodom, načelnik Općine Novo Sarajevo dr. Hasan Tanović sa saradnicima posjetio je Dom zdravlja Novo Sarajevo te šefici Organizacione jedinice Novo Sarajevo dr. Zumreti Bihorac – Kučuk uručio pet kolica za prevoz bolesnika.

Prema riječima načelnika dr. Tanovića, Dom zdravlja Novo Sarajevo iskazao je potrebu za nabavkom invalidskih kolica koja su potrebna za prevoz slabo pokretnih i nepokretnih pacijenata unutar objekta ili od objekta do parkinga, nakon čega se odmah krenulo u nabavku pet kolica.

– Ovo je samo jedna od aktivnosti koju provodimo u saradnji sa Domom zdravlja Novo Sarajevo u cilju unapređenja pružanja kvalitetnijih zdravstvenih usluga građanima i siguran sam da će i ova današnja donacija biti od velike koristi za osoblje i pacijente s područja naše općine, istakao je načelnik Tanović.

Šefica Organizacione jedinice dr. Bihorac – Kučuk zahvalila se Općini Novo Sarajevo i Općinskom načelniku što kontinuirano pomažu rad, kako centralnog objekta Doma uzdravlja Novo Sarajevo, tako i ambulanata porodične medicine na području ove lokalne zajednice.

Zahvaljujući velikim naporima načelnika dr. Tanovića, šefice Organizacione jedinice Novo Sarajevo dr. Zumreta Bihorac-Kučuk, a uz podršku direktora JU “Domovi zdravlja KS” dr. Abela Baltića, nakon dužeg vremena, ponovo su se stvorili neophodni uslovi da ponovo krene sa radom i laboratorija u okviru Područne ambulante Velešići I, koja je bila zatvorena zbog pandemije koronavirusa.
Budući da se radi o najudaljenijoj ambulanti na području općine Novo Sarajevo, u kojoj se pružaju zdravstvene usluge za više od 5000 građana, bilo je nužno ponovno stavljanje u rad laboratorije.
Laboratorija će raditi svaki utorak i pružati laboratorijsku dijagnostiku građanima ovog mjesnog područja.

Share Follow View