3. FINANSIJSKA PODRŠKA SAMOSTALNIM PODUZETNICIMA – REZULTATI JAVNOG POZIVA

VAŽNO OBAVJEŠTENJE:  Zbog ukazane potrebe produžava se rok za podnošenje prijava/zahtjeva na raspisane Javne pozive u okviru Programa ublažavanja zdravstvenih, socijalnih i ekonomskih posljedica proglašenog stanja prirodne nesreće.

Krajnji rok za predaju prijava je 02.07.2020. godine.

Javni poziv za dodjelu finansijskih sredstava samostalnim poduzetnicima za subvencioniranje troškova nabavke zaštitnih i dezinfekcionih sredstava u cilju prevencije širenja zaraze izazvane pojavom virusa covid-19 u pdf formatu

Prijavni obrazac za dodjelu finansijskih sredstava samostalnim poduzetnicima za subvencioniranje troškova nabavke zaštitnih i dezinfekcionih sredstava u cilju prevencije širenja zaraze izazvane pojavom virusa covid-19 u docx formatu za preuzimanje

VAŽNA OBAVIJEST o dostavljanju potvrde banke o broju transakcijskog računa, a koji se odnosi na “član 7, stav e” Pravilnika:

Kao dokaz transakcijskog računa djelatnosti može se dostaviti karton deponovanih potpisa ili drugi ovjeren dokument iz kojeg se vidi da je žiro račun otvoren na ime djelatnosti.

Pravilnik o dodjeli finansijskih sredstava samostalnim poduzetnicima za subvencioniranje troškova nabavke zaštitnih i dezinfekcionih sredstava u cilju prevencije širenja zaraze izazvane pojavom virusa covid-19 u pdf formatu

Pravilnik o stavljanju van snage Pravilnika o dodjeli finansijskih sredstava samostalnim poduzetnicima za subvencioniranje troškova nabavke zaštitnih i dezinfekcionih sredstava u cilju prevencije širenja zaraze izazvane pojavom virusa COVID

Lista aplikanata koji ispunjavaju uslove za subvencioniranje troškova nabavke zaštitnih i dezinfekcionih sredstva

Lista aplikanata koji ne ispunjavaju uslove

 

Share Follow