3. hitna sjednica Općinskog vijeća Novo Sarajevo, u srijedu 10.02.2021. godine sa početkom rada u 15:00 sati

Dana 10.02.2021. godine /srijeda/ sa početkom rada u 15:00 sati održat će se 3. hitna sjednica Općinskog vijeća Novo Sarajevo  u zgradi JU „Međunarodni centar  za djecu i omladinu Novo Sarajevo“, ulica Kemala Kapetanovića broj 17.

Poziv za 3. hitnu sjednicu Općinskog vijeća Novo Sarajevo u pdf formatu

Share Follow