31. redovna sjednica Općinskog vijeća Novo Sarajevo, u četvrtak 25. jula ove godine, u 15:00 sati

U četvrtak, 25. jula godine ove godine sa početkom rada u 15:00 sati, u zgradi Općine Novo Sarajevo (ulica Zmaja od Bosne broj 55)– I sprat, velika sala održat će se 31. sjednica Općinskog vijeća Novo Sarajevo.

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika Općinskog vijeća Novo Sarajevo:
  2. Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju saobraćajnice Južne longitudinale, na potezu P5-P102 i izgradnje servisne saobraćajnice k-k na lokalitetu Grbavice,
  3. Prijedlog Integrirane Strategije razvoja Općine Novo Sarajevo do 2023. godine (revidirana za period 2019-2023. godine),
  4. Prijedlog Zaključka za dodjelu stanova privatiziranih preduzeća i prioriteta,
  5. Informacija o realizaciji kapitalnih projekata,
  6. Vijećnička pitanja i inicijative.