32. redovna sjednica Općinskog vijeća Novo Sarajevo, u ponedjeljak 30. septembra ove godine u 15:00 sati

U ponedjeljak, 30. septembra ove godine sa početkom rada u 15:00 sati, u zgradi Općine Novo Sarajevo (ulica Zmaja od Bosne broj 55)– I sprat/velika sala održat će se 32. sjednica Općinskog vijeća Novo Sarajevo.

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

 1. Usvajanje zapisnika Općinskog vijeća Novo Sarajevo:
 2. Prijedlog Statuta o izmjenama i dopunama Statuta Općine Novo Sarajevo,
 3. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o prekršajima protiv javnog reda i mira,
 4. Prijedlog Odluke o razrješenju dužnosti članice Komisije za strateško planiranje i razvoj općine,
 5. Prijedlog Odluke o imenovanju člana Komisije za strateško planiranje i razvoj općine,
 6. Prijedlog Odluke o razrješenju dužnosti člana Komisije za budžet i finansije,
 7. Prijedlog Odluke o imenovanju člana Komisije za budžet i finansije,
 8. Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima, uslovima i načinu utvrđivanja boračkih udruženja sa statusom od posebnog interesa i društvenog značaja za Općinu  Novo Sarajevo,
 9. Izvještaj o stanju u oblasti gazdovanja poslovnim prostorima Općine Novo Sarajevo,
 10. Informacija o izvršenju Budžeta Općine Novo Sarajevo za period januar-juni 2019. godine,
 11. Informacija o izgradnji sistema zaštite i spašavanja i način postupanja u slučaju nastanka prirodnih i drugih nesreća,
 12. Informacija o stanju stambenog fonda Općine Novo Sarajevo,
 13. Informacija o stanju spomen obilježja odbrambeno – oslobodilačkog rata 1992-1995. i spomen obilježja NOR-a 1941-1945. na području Općine Novo Sarajevo,
 14. Informacija o stanju priprema za sezonu grijanja za objekte kolektivnog stanovanja,
 15. Vijećnička pitanja i inicijative.