32. sjednica Općinskog vijeća Novo Sarajevo

Na 32. sjednici Općinskog vijeća Novo Sarajevo, održanoj dana 18.12.2007. godine, usvojeni su sljedeći akti: