34. redovna sjednica Općinskog vijeća Novo Sarajevo, u četvrtak 28. novembra ove godine, u 15:00 sati

U četvrtak 28. novembra  ove godine sa početkom rada u 15:00 sati, u zgradi Općine Novo Sarajevo (ulica Zmaja od Bosne broj 55)– I sprat, velika sala održat će se 34. sjednica Općinskog vijeća Novo Sarajevo.

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

 1. Usvajanje zapisnika Općinskog vijeća Novo Sarajevo,

2. Prijedlog Odluke o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta putem neposredne pogodbe radi oblikovanja građevinske parcele,

3. Prijedlog Odluke o imenovanju člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća za upravljanje i održavanje objekata u vlasništvu Općine Novo Sarajevo „ONSA” d.o.o. Sarajevo,

4. Prijedlog Odluke o imenovanju Predsjednika Skupštine Javnog preduzeća za upravljanje i održavanje objekata u vlasništvu Općine Novo Sarajevo „ONSA” d.o.o. Sarajevo,

5. Prijedlog Odluke o imenovanju člana Skupštine Javnog preduzeća za upravljanje i održavanje objekata u vlasništvu Općine Novo Sarajevo „ONSA” d.o.o. Sarajevo,

6. Izvještaj o provođenju Gender akcionog plana za period oktobar 2018.- oktobar 2019. godine,

7. Informacija o radu osnovnih škola na području Općine Novo Sarajevo,

8. Vijećnička pitanja i inicijative.