37. redovna sjednica Općinskog vijeća Novo Sarajevo, u četvrtak 27. februara ove godine, u 15:00 sati

U četvrtak, 27. februara ove godine, u zgradi Općine Novo Sarajevo (ulica Zmaja od Bosne broj 55)  I sprat-velika sala, sa početkom rada u 15:00 sati, održat će se 37. redovna sjednica Općinskog vijeća Novo Sarajevo.

 PRIJEDLOG DNEVNOG REDA:

 1. Usvajanje zapisnika Općinskog vijeća Novo Sarajevo,
 2. Prijedlog Odluke o utvrđivanju visine sredstava za sufinansiranje boračkih udruženja sa statusom od posebnog interesa i društvenog značaja za Općinu Novo Sarajevo za 2020.godinu,
 3. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama odluke o dodjeli jednokratne naknade za porodilje po rođenju blizanaca, trećeg i svakog narednog djeteta,
 4. Nacrt Odluke o dodjeli i prodaji stanova na kojima Općina Novo Sarajevo ima pravo raspolaganja,
 5.  Prijedlog Odluke o razrješenju dužnosti člana Komisije za poslove iz stambene oblasti,
 6.  Prijedlog Odluke o imenovanju člana Komisije za poslove iz stambene oblasti,
 7. Prijedlog Programa obilježavanja i plana utroška sredstava za obilježavanje značajnih datuma za provođenje aktivnosti po Kalendaru za 2020. godini,
 8. Izvještaj o realizaciji sredstava i programa rada boračkih udruženja sa statusom od posebnog interesa i društvenog značaja za Općinu Novo Sarajevo za 2019. godinu,
 9.  Informacija o realizaciji sredstava po Odluci o uslovima, načinu kriterijima i iznosu sredstava za dodjelu jednokratne pomoći licima i domaćinstvima sa područja Općine Novo Sarajevo za 2019. godinu,
 10. Informacija o realizaciji sredstava po Odluci o novčanoj pomoći porodiljama koje nisu u radnom odnosu za 2019. godinu,
 11.  Informacija o realizaciji sredstava po Pravilniku o raspodjeli novčanih sredstava za sufinansiranje troškova vantjelesne oplodnje za 2019. godinu,
 12. Informacija o realizaciji sredstava po Odluci jednokratne naknade za porodilje po rođenju blizanaca, trećeg i svakog narednog djeteta za 2019. godinu,
 13. Informacija Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo o stanju nezaposlenosti na području općine Novo Sarajevo
 14. Informacija o stanju vodovodne mreže i snabdijevanju vodom na području općine Novo Sarajevo,
 15.  Informacija o radu Crvenog križa Novo Sarajevo za 2019. godinu i program rada za 2020. godinu,
 16.  Informacija o stanju i problemima primarne zdravstvene zaštite na području općine Novo Sarajevo,
 17.  Informacija o snabdijevanju prirodnim gasom na području općine Novo Sarajevo,
 18.  Informacija o stanju snabdijevanja električnom energijom na području Općine Novo Sarajevo,
 19. Vijećnička pitanja i inicijative.