37. sjednica Općinskog vijeća Novo Sarajevo 2020.

 1. Odluka o utvrđivanju visine finansijskih sredstava za sufinansiranje boračkih udruženja od posebnog interesa i društvenog značaja za Općinu Novo Sarajevo
 2. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dodjeli jednokratne naknade za porodilje po rođenju blizanaca,trećeg i svakog narednog djeteta
 3. Odluka o razrješenju člana Komisije za poslove iz stambene oblasti
 4. Odluka o imenovanju člana Komisije za poslove iz stambene oblasti
 5. Odluka o davanju saglasnosti na Ugovor o davanju na upravljanje,korištenje i održavanje objekata u vlasništvu Općine Novo Sarajevo
 6. Odluka o utvrđivanju Programa obilježavanja i Plana utroška sredstava za obilježavanje značajnih datuma za provođenje aktivnosti po Kalendaru za 2020. godinu
 7. Zaključak o realizaciji sredstava i programa rada boračkih udruženja sa statusom od posebnog interesa i društvenog značaja za Općinu Novo Sarajevo za 2019. godinu
 8. Zaključak o realizaciji sredstava po Odluci o uslovima,načinu,kriterijima i iznosu sredstava za dodjelu jednokratne pomoći licima i domaćinstvima sa područja Općine Novo Sarajevo za 2019. godinu
 9. Zaključak o realizaciji sredstava po Odluci o novčanoj pomoći porodiljama koje nisu u radnom odnosu za 2019.godinu
 10. Zaključak o realizaciji sredstava po Pravilniku o raspodjeli novčanih sredstava za sufinansiranje troškova vantjelesne oplodnje za 2019.godinu
 11. Zaključak o realizaciji sredstava po Odluci jednokratne naknade za porodilje po rođenju blizanaca,trećeg i svakog narednog djeteta za 2019.godinu
 12. Informacija Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo o stanju nezaposlenosti na području Općine Novo Sarajevo
 13. Informacija o snabdijevanju prirodnim gasom na području Općine Novo Sarajevo
 14. Informacija o stanju snabdijevanja električnom energijom na području općine Novo Sarajevo
 15. Zaključak o provođenju javne rasprave po Odluci o dodjeli i prodaji stanova na kojima Općina Novo Sarajevo ima pravo raspolaganja
Share Follow