38. sjednica Općinskog vijeća Novo Sarajevo 2020.

 1. Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2019. godinu
 2. Odluka o izmjenama i dopunama Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2020. godinu
 3. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2020. godinu
 4. Odluka o dodjeli stipendija za školsku 2019.-2020. godinu
 5. Odluka o utvrđivanju visine naknade za pogodnosti dodijeljenog gradskog građevinskog zemljišta (renta) za 2020.godinu
 6. Odluka o utvrđivanju prosječne građevinske cijene 1m2 korisne stambene površine iz prethodne 2019.godine
 7. Odluka o razrješenju dužnosti člana Komisije za pitanje mladih
 8. Odluka o imenovanju člana Komisije za pitanje mladih
 9. Odluka o pružanju podrške stambenom zbrinjavanju mladih putem ostvarivanja prava na subvenciju plaćenog poreza na promet nekretnina ili plaćenog poreza na dodatnu vrijednost
 10. Odluka o radnom vremenu u organima Općine Novo Sarajevo
 11. Zaključak o popunjavanju pozicija predsjednika i članova Skupštine i predsjednika i članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća za upravljanje i održavanje objekata u vlasništvu Općine Novo Sarajevo  ONSA
 12. Zaključak za dodjelu stanova privatiziranih preduzeća kategoriji II prioriteta
 13. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o raspodjeli novčanih sredstava za sufinansiranje troškova vantjelesne oplodnje
 14. Zaključak o usvajanju Programa rada Općinskog načelnika za 2020. godinu
 15. Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu Općinskog vijeća Novo Sarajevo i njegovih radnih tijela za period januar-decembar 2019. godine
 16. Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu Općinskog načelnika i službi Općine Novo Sarajevo za period januar-decembar 2019. godine
 17. Zaključak o usvajanju Izvještaja o rješavanju upravnih predmeta u Općini Novo Sarajevo za 2019. godinu
 18. Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu organa mjesnih zajednica na području općine Novo Sarajevo za 2019. godinu
 19. Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu Pravobranilaštva Općine, za period januar – decembar 2019. godine
 20. Zaključak o usvajanju Izvještaja o realizaciji Programa edukacije i obuke o zaštiti okoliša Općine Novo Sarajevo za 2019. godinu
 21. Zaključak sa 38. redovne sjednice OV
Share Follow