4. sjednica Općinskog vijeća Novo Sarajevo

Na sjednici Općinskog vijeća, održanoj 28.02.2005.godine, usvojeni su sljedeći akti:
1.Odluka o profesionalnom obavljanju funkcije zamjenika predsjedavajućeg Općinskog vijeća Novo Sarajevo,

2.Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o vijećničkoj legitimaciji i Ispravka Obrasca vijećničke legitimacije,

3.Odluka o načinu regulisanja obaveza po osnovu zakupnine prostora koji koristi Šahovski klub “Sarajevo” – Sarajevo,

4.Odluka o visini naknade, načinu i mjerama za osiguranje naplate za privremeno korištenje javnih površina na području Općine Novo Sarajevo,

5.Odluka o dodjeli lokacija i periodu korištenja javnih površina na području Općine Novo Sarajevo,

6.Odluka o izboru vijećnika delegiranih u Gradsko vijeće Grada Sarajeva iz reda vijećnika Općinskog vijeća Novo Sarajevo.