41. sjednica Općinskog vijeća Novo Sarajevo 2020.

 1. Odluka o imenovanju investicionog menadžera za 2021. godinu
 2. Politika investiranja raspoloživih novčanih sredstava za 2021. godinu
 3. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju javnog interesa u afirmaciji amaterskog sporta i očuvanju kulturno umjetničke tradicije od značaja za Općinu Novo Sarajevo
 4. Odluka o izmjeni Odluke o verifikaciji mandata članovima savjeta mjesnih zajednica na području općine Novo Sarajevo
 5. Zaključak o davanju ovlaštenja Općinskom načelniku za implementaciju inicijative za subvencioniranje troškova kupovine školskih udžbenika za učenike osnovnih škola sa školskih područja Općine Novo Sarajevo
 6. Zaključak o davanju saglasnosti na Nacrt Ugovora o prenosu prava vlasništva na nekretnini uz naknadu između Općine Novo Sarajevo i Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo
 7. a Nacrt Programa rada Općinskog vijeća za 2021 godinu      7. b Zaključak – javna rasprava
 8. Izvještaj o stanju u oblasti gazdovanja poslovnim prostorima Općine Novo Sarajevo
 9. Informacija o izvršavanju Budžeta Općine Novo Sarajevo za period januar-juni 2020. godine
 10. Informacija o realizaciji godišnjeg plana implementacije Strategije razvoja Općine Novo Sarajevo za 2019. godinu
 11. Informacija o stanju stambenog fonda Općine Novo Sarajevo
 12. Informacija o stanju spomen obilježja odbrambeno – oslobodilačkog rata 1992.- 1995. i spomen obilježja NOR-a 1941.-1945., na području općine Novo Sarajevo
 13. Informacija o stanju pripreme za sezonu grijanja za objekte kolektivnog stanovanja
 14. Informacija o stanju i problemima primarne zdravstvene zaštite na području općine Novo Sarajevo
Share Follow