42. sjednica Općinskog vijeća

Na četrdesetdrugoj sjednici Općinskog vijeća, održanoj 14.06.2004.godine, usvojeni su sljedeći akti: