5. Odluka o kriterijima za korištenje sredstava u saradnji sa bankama-kreditna linija za podsticaj u zapošljavanju privrednim subjektima

Odluka u pdf formatu