6. sjednica Skupštine udruženja (Udruga Pravobranilaca) Pravobranitelja Federacije BiH

Održaće se u Širokom brijegu 27.01.2006. godine Na ovoj sjednici će se između ostalog na dnevnom redu se nalazi Izvještaj o radu Udruženja (Udruge) za period od 30.09.2005. godine (kada je održana sjednica Udruženja u Gradačcu) do 27.12006. godine., zatim aktivnosti u vezi sa statusa nosilaca pravobranilačke funkcije po pitanju koeficijenata i položajnog dodatka, pripreme Udruge za izbornu sjednicu koja će se održati u aprilu 2006. godine i na kojoj će se birati novi predsjednik , podpredsjednik, sekretar Udruženja i novi sastav Predsjedništva i Nadzornog odbora kao i usvajanje finansijskog izvještaja za predhoodni dvogodišnji period.
Na ovoj sjednici će biti prisutni Pravobranioci i njihovi zamjenici iz Općina, Kantona, Federacije, i Pravobranilaštva BiH, a pozivi su uručeni Pravobraniocima RS i Predsjedniku Udruženja sudija Federacije BiH Aleksandri Mitrović.Sjednica će trajati jedan dan i održati će se u hotelu “Ðulići” sa početkom u 11,00 sati. Skupštinom će predsjedavati predsjednik Amir Mehmedagić.

Share Follow