7. Odluka o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Pravobranilaštva Općine Novo Sarajevo

Odluka u pdf formatu