djmedia:2783

Održana 7. sjednica Općinskog vijeća Novo Sarajevo

Usvojena Odluka o dodjeli stipendija za 485 učenika srednjih škola i studenata

 

djmedia:2783

Općinsko vijeće Novo Sarajevo, 27. aprila ove godine održalo je svoju 7. sjednicu, kojom je predsjedavala predsjedavajuća Vijeća Ana Baltić.

Vijećnici Općinskog vijeća usvojili su Odluku o dodjeli stipendija za školsku 2016./2017. godinu. Dodijeljeno je ukupno 485 stipendija učenicima srednjih škola i studentima u ukupnom iznosu od 418.800 KM.

Općinsko vijeće  donijelo je Odluku o dodjeli javnih priznanja Općine Novo Sarajevo za 2016. godinu. Zlatna plaketa Općine Novo Sarajevo dodjeljuje se Srednjoj školi za okoliš i drvni dizajn, a srebrena karate klubu „Perfekt“.  

Na današnjoj sjednici donesene su odluke o utvrđivanju prosječne građevinske cijene 1 m2 korisne stambene površine iz prethodne 2016. godine, zatim o utvrđivanju visine naknade za pogodnosti dodijeljenog gradskog građevinskog zemljišta (rente) za 2017. godinu, te o određivanju visine naknade za eksproprisano i dodijeljeno gradsko građevinsko zemljište za 2017. godinu. Donesen je i Program o izmjenama Programa rada Općinskog vijeća Novo Sarajevo za  ovu godinu.

Općinsko vijeće razmatralo je Nacrt Odluke o kriterijima, uslovima i načinu utvrđivanja boračkih udruženja sa statusom od posebnog značaja za Općinu Novo Sarajevo koji se upućuje na javnu raspravu. 

Na sjednici su razmotreni i usvojeni sljedeći izvještaji: Izvještaj o radu vijećnika Općinskog vijeća Novo Sarajevo delegiranih u Gradsko vijeće Grada Sarajeva za 2016. godinu, Izvještaj o naplati naknade za korištenje javnih površina za 2016. godinu, Izvještaj o provođenju Odluke o uvjetima i načinu postavljanja i održavanja naziva firmi, reklama i drugih sadržaja na građevinama i fasadama i uređenju fasada na području općine Novo Sarajevo za 2016. godinu, kao i Izvještaj o realizaciji Programa edukacije i obuke o zaštiti okoliša Općine Novo Sarajevo za 2016. godinu.

Podnesene su sljedeće informacije: Informacija o dostavljenom periodičnom izvještaju Kantonalnom ministarstvu finansija za period od 1. januara do 31. marta 2017. godine, zatim  Informacija o radu Službe socijalne zaštite za područje općine Novo Sarajevo za 2016. godinu, sa Planom socijalne zaštite za 2017. godinu, kao i Informacija o stanju javnog reda i mira i bezbijednost saobraćaja na području općine Novo Sarajevo, sa osvrtom na stanje kriminaliteta, za period januar-mart 2017. godine.

Općinsko vijeće donijelo je Odluku o prestanku mandata izabranog vijećnika u Općinskom vijeću Novo Sarajevo Bulenda Biščevića, te Odluku o verifikaciji mandata vijećnika u Općinskom vijeću Novo Sarajevo Halida Ganije.