Akcija čišćenja i uređenja „Parka šuma Hum“, u srijedu 5. decembra ove godine u 11:00 sati

U srijedu, 5. decembra ove godine u 11:00 sati, biće održana akcija čišćenja i uređenja „Parka šuma Hum“.

Osim akcije čišćenja, planirano je i obilježavanje ekoloških datuma „Međunarodni dan volontera i Svjetski dan tla/zemljišta“, odnosno edukcija o zaštiti šuma od požara.

Ovim aktivnostima prisustvovaće i općinski načelnik Nedžad Koldžo.

Projekat „Partnerstvo za okoliš – Zajednička akcija za Park šuma Hum“ realizira se uz finansijsku podršku Općine Novo Sarajevo, a koju provodi U.G. COOR.