Akcija čišćenja Spomen parka Vraca u okviru projekta “Jačanje partnerstva – Mladi u akciji za zaštitu okoliša i prirodnih vrijednosti”

Akcija čišćenja „Spomen parka Vraca“, koja je ujedno bila i edukacija na temu čistoće okoliša i obilježavanje ekološkog datuma u Općini Novo Sarajevo „Svjetski dan čišćenja“ održana je 21. septembra ove godine.

U sklopu akcije čišćenja održana je edukacija od strane KJKP „RAD“ o čistoći okoliša uz predstavljanje specijalnog vozila za čišćenje ulica ovog preduzeća. Eko-policajci iz KJKP „Rad“ su ovom prilikom objasnili učenicima i njihovim nastavnicima, te prisutnim stanovnicima MZ Vraca i MZ Gornji Kovačići o načinu rada eko-policije i njihovoj ulozi u održavanju čistoće a vezano za pravilno odlaganje otpada.

Akcija se organizirala u okviru projekta pod nazivom “Jačanje partnerstva – Mladi u akciji za zaštitu okoliša i prirodnih vrijednosti” koji finansira Općina Novo Sarajevo, a provodi ga Centar za okolišno održivi razvoj (COOR) Sarajevo.

Cilj akcije bio je podizanje svijesti svih građana o značaju čistoće okoliša putem uspostavljenog mehanizma Partnerstva za okoliš  – Općina/škole/građani.

Sveukupni cilj projekta je doprinijeti poboljšanju stanja okoliša i jačanju partnerstva za zajedničke akcije u Općini Novo Sarajevo, a u projektu učestvuju i tri osnovne škole, „Velešićki heroji“, „Malta“ i  „Pofalići“, te dvije srednje škole, Srednja škola za okoliš i drvni dizajn i Elektrotehnička škola za energetiku.