Aktivnosti na provedbi Odluke o naplati naknada za privremeno korištenje javnih površina na kojima se nalaze objekti privremenog karaktera

U cilju saniranja stanja u oblasti privremenog korištenja javnih površina na kojima se nalaze objekti privremenog karaktera Služba za oblast prostornog uređenja i urbanizma i Služba za inspekcijske poslove Općine Novo Sarajevo provode pojačane aktivnosti sukladno odredbama Zakona o prostornom uređenju Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, br. 24/17 i 1/18) i Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o naplati naknada za privremeno korištenje javnih površina na kojima se nalaze objekti privremenog karaktera (“Službene novine Kantona Sarajevo”, br. 11/16, 20/16  i 15/19).

Članom 7. Odluke o naplati naknada za privremeno korištenje javnih površina na kojima se nalaze objekti privremenog karaktera (“Službene novine Kantona Sarajevo”, br. 15/19) propisano je da će Služba za inspekcijske poslove po službenoj dužnosti, a na zahtjev Službe za oblast prostornog uređenja i urbanizma pokrenuti postupke radi uklanjanja objekata i dovođenja javne površine u prvobitno stanje, ukoliko korisnik javne površine nije preuzeo i potpisao ugovor o plaćanju naknade za privremeno korištenje javne površine, odnosno korisnik javne površine nije pristupio izmirenju obaveza navedenim ugovorom, te osigurao odgovarajuće rješenje – odobrenje nadležne službe.

Služba za inspekcijske poslove je na osnovi inicijative nadležne službe provela inspekcijske upravne postupke i donijela rješenja za uklanjanje – rušenje privremenih objekata za investitore/vlasnike koji nisu pribavili odobrenja – rješenja o korištenju javne površine za objekte privremenog karaktera izgrađene na javnoj površini, te će u narednom periodu provesti postupke prinudnog uklanjanja – rušenja objekata za investitore/vlasnike koji nisu postupili po predmetnim rješenjima inspekcije. Prinudna izvršenja rješenja o rušenju će se izvršiti putem drugog lica na trošak investitora/vlasnika objekta privremenog karaktera.