Aktivnosti na uspostavi „Registra općinske imovine“

U 2018. godini nastavljene su aktivnosti na ažuriranju podataka u okviru uspostavljenog „Registra općinske imovine“.

Ukupan broj unijetih jedinica u Registar općinske imovine je 1.509 jedinica imovine građevinskog zemljišta u površini od 1.584.049 m2.

Na 500 jedinica imovine građevinskog zemljišta u površini od 505 110 m2 izvršen je upis prava vlasništva u korist Općine. Dok je za 1.000 jedinica imovine građevinskog zemljišta u toku ažuriranje podataka i upis prava vlasništva putem Projekta registracije nekretnina sa usklađenom zemljišno – knjižnom i katastarskom evidencijom, koji se realizuje po osnovu zaključenog  Sporazuma sa Federalnom upravom za geodetske i imovinsko-pravne poslove o zajedničkoj implementaciji aktivnosti na sistemskom ažuriranju podataka o nekretninama katastra i zemljišne knjige.

Kroz ovaj projekat Općina je upisala u vlasništvo 92 jedinica građevinskog zemljišta u površini od 22 892 m2 .

Također, kroz ovaj projekat, a kroz javno izlaganje podataka koji vodi Zemljišno knjižni ured Općinskog suda u Sarajevu, uz adekvatnu dokumentaciju, izvršen je upis prava vlasništva u korist općine na 30 stambenih jedinica i 120 poslovnih prostora u vlasništvu Općine Novo Sarajevo.

Putem Pravobranilaštva Općine Novo Sarajevo pokrenuti su i sudski sporovi u cilju zaštite i upisa prava vlasništva općinske imovine.