Aktivnosti programskog savjeta Centra za djecu i omladinu

Gospođa Ashdown posjetila Općinu Novo Sarajevo Gospođa Jane Ashdown, članica Programskog savjeta JU Međunarodni centar za djecu i omladinu Novo Sarajevo, posjetila je danas Općinu Novo Sarajevo. U neposrednom razgovoru sa načelnikom Općine Krunoslavom Raspudićem, predsjedavajućim Općinskog vijeća Ibrom Čomićem i članovima Upravnog odbora Centra gospođa Asdown se informisala o dosadašnjem radu Centra i aktivnostima koje će Općina Novo Sarajevo, kao osnivač Centra, poduzeti kako bi ova javna ustanova opravdala svoje mjesto i ulogu u radu sa djecom i omladinom.
Učesnici u razgovorima dali su punu podršku radu Programskog savjeta Centra.

Share Follow View