Aktivnosti Službe za poslove inspekcijskog nadzora u Općini

Ukloniće se i garaža u Bihačkoj ulici U saradnji sa Kantonalnom jedinicom za uklanjanje bespravno izgrađenih objekata i KJKP Rad Služba za poslove inspekcijskog nadzora u oblasti urbanizma i građenja Općine Novo Sarajevo uklonila je temelje na klizištu Stara ciglana i u Ulici Gornji Velešići.
-Pored ova dva temelja, u terminu od 28. do 31. jula, zajedno sa Kantonalnom jedinicom i KJKP Rad uklanićemo i druge bespravno izgrađene objekte, među kojima i garažu u Bihačkoj ulici, koja se nalazi pored Doma zdravlja Omer Maslić, rekao nam je Siniša Zec, glavni urbanističko-građevinski inspektor u Općini Novo Sarajevo, dodavši da bespravna gradnja u Novom Sarajevu i dalje ne jenjava.