Aktivnosti Službe za poslove opće uprave i mjesne zajednice

U Službi za poslove opće uprave i mjesne zajednice u prošloj godini primljeno je 29.230  podnesaka. Od toga u Upisnik prvostepenih predmeta upravnog postupka upisano je 11.196  zahtjeva, u Upisnik drugostepenih predmeta evidentirana su 24 drugostepena rješenja, a u Djelovodnik predmeta i akata upisano  je 11.024 zahtjeva.

Na ukupan broj predmeta zaprimljena 1.018 žalba i izvršeno 5.968 dopuna na ukupan broj zaprimljenih zahtjeva (dopune zahtjeva se odnose na reviziju socijalnih davanja).

U Upisniku za ovjeru potpisa, rukopisa i prepisa upisano je i izvršeno 935.792  ovjera potpisa i fotokopija dokumenata. Van službene prostorije a na zahtjev osoba koje su teško bolesne i starije životne dobi izvršeno je 453 ovjere potpisa.

U matičnom uredu izvršeno je ukupno 2.180  upisa u matične knjige. Od toga u Matičnu knjigu rođenih 884 upisa, u Matičnu knjigu vjenčanih 385 upisa, u Matičnu knjigu državljana 5 upisa a u Matičnu knjigu umrlih 850 upisa.

U izvještajnom periodu u matičnom uredu iz matičnih knjiga izdato  je 28.515 izvoda  i uvjerenja.

Prema podacima Službe za poslove opće uprave i mjesne zajednice u prošloj godini obavljeno je 363 ceremonije vjenčanja, od toga 342 u Sali za vjenčanje i 21 ceremonija u ugostiteljskim objektima.