Aktivnosti Štaba za pomoć povratnicima u Republiku Srpsku

Obnovljena kuća povratniku Hasanu Karoviću Općinski Štab za pomoć povratnicima u Republiku Srpsku, koji je u julu 2000. godine formiralo Općinsko vijeće Novo Sarajevo u cilju realizovanja Aneksa VII Općeg okvirnog sporazuma o miru u BiH, u okviru svojih aktivnosti na pomoći povratnicima u selo SPILE-KIJEVO, obnovio je kuću povratniku Hasanu Karoviću i njegovoj sestri Nuri.
Svečana primopredaja objekta kojoj će prisustvovati predstavnici Općine planirana je za četvrtak, 12. 06. 2003. godine.
Zaključkom Općinskog vijeća Novo Sarajevo od 27. 07. 2000.godine Štab je, inače, ovlašten da vrši raspodjelu sredstava prikupljenih na ime pomoći za povratak raseljenih lica u Republiku Srpsku. Štab sačinjavaju načelnik Općine po funkciji i po jedan predstavnik političkih partija koje participiraju u vlasti u Općinskom vijeću Novo Sarajevo.
Tokom 2002.godine Štab je imao na raspolaganju novčana sredstva u iznosu od 65.318,00 KM.
Pored ovih, sredstva za realizaciju zadataka Štaba obezbjeđena su i animiranjem potencijalnih donatora sa područja Općine. Kako bi se obezbijedila efikasnost u prikupljanju sredstava, u sredstvima javnog informisanja, koja su se i sama uključila u akciju, objavljen je javni poziv za učešće u akciji, a vršen je i neposredni obilazak privrednih subjekata na području Općine.
U cilju realizacije pomoći ekipe Štaba su obišle područja sa kojih su pristigli zahtjevi za pomoć (područje istočne Bosne i područje Kalinovika). U selima Kijevo (Općina Trnovo) i Donja Strmica (Općina Rudo) Štab je preuzeo obavezu da izgradi dvije kuće dimenzija 6×6 metara, a u selu Šip (Općina Višegrad) da finansira izvođenje radova na jednoj kući. U selu Donja Strmica (Općina Rudo) Štab je donirao građevinski materijal jednom povratniku.
Pored navedenog Štab je tokom 2002.godine uputio pomoć povratnicima i u sjemenskom materijalu i gnojivu, te higijenskim i prehrambenim artiklima.

Share Follow View