Asfaltirana pristupna saobraćajnica i igralište u okviru kasarne “Šemso Baručija” u Velešićima

U okviru kasarne “Šemso Baručija” u Velešićima u subotu, 12. septembra ove godine izvršeni su radovi na asfaltiranju pristupne saobraćajnice dužine oko 200 metara, te igrališta površine oko 800 kvadrata. Uz pristupnu saobraćajnicu asfaltiran je i trg, te proširenje uz postojeće objekte.

 Izvođač radova je firma Bosman d.o.o. Sarajevo, investitor je Općina Novo Sarajevo koja je za ove namjene izdvojila oko 70.000 KM. Ovi radovi predstavljaju samo dio planiranih aktivnosti na navedenoj lokaciji, budući da Općina Novo Sarajevo na ovom lokalitetu u naselju Velešići planira uređenje sportsko-rekreacione zone, koja obuhvata bivši vojni objekat i objekat „Strelišta“, površine 4,63 ha.

Trenutno se izvode pripremni radovi, kojima je planirana sanacija pristupne saobraćajnice, uređenje sportskog igrališta, postavljanje nove rasvjete na dijelu lokaliteta, uklonjanje starih i dotrajalih objekata, te formiranje zone za odmor sa novim urbanim mobilijarom.

Planirano je da park posjeduje sve elemente javnog gradskog parka sa pratećim sadržajima i komunalnom infrastrukturom, novo pejzažno rješenje, novu rasvjetu, urbanu opremu i mobilijar, dječija igrališta te opremu za trim i fitnes. Sadržavat će i oaze za odmor, pejzažno oblikovane šetnice s različitim oblicima organizovanog sjedenja, slobodnim zelenim površinama, te urbanom i parkovskom opremom.

Radove na terenu 12. septembra obišao je Općinski načelnik Nedžad Koldžo sa vijećnicima Općinskog vijeća ovog mjesnog područja.

Budući da se radi o velikom i kompleksnom projektu, radovi će se izvoditi fazno u skladu sa obezbijeđenim finansijskim sredstvima.

 

Share Follow