Asfaltiranje parking prostora u ulici Envera Šehovića

Općinski načelnik Nedžad Koldžo sa saradnicima, 22. maja ove godine, obišao je radove na ugradnji asfaltnog sloja na parking prostoru u ulici Envera Šehovića između zgrade Veterinarskog fakulteta i tzv. zgrade „Solidarnosti“. Radovi na sanaciji parking prostora izvode se na osnovu zahtjeva MZ „Malta“.

Sanacijom je izvršeno uklanjanje postojećeg kolovoza na većem dijelu navedenog prostora. Na osnovu projekta predviđena je i sanacija sistema odvodnje koja podrazumijeva čišćenje i nivelaciju postojećih slivnika i šahtova, kao i ugradnja novih ivičnjaka na dijelu parking prostora do stambenog objekta.

Nakon završetka asfalterskih radova pristupit će se ugradnji horizontalne saobraćajne signalizacije i obilježavanju 80 parking mjesta.

Procijenjena vrijednost radova je oko 40.000 KM. Izvođač radova je firma SARAJEVOPUTEVI d.d. Sarajevo.

Share Follow