Načelnik Općine Novo Sarajevo

dr. Hasan Tanović

Hasan Tanović rođen je 1970. godine u Sarajevu, gdje je završio osnovnu i srednju školu. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Sarajevu 2003. godine. Završio je pripravnički staž u Kliničkom centru Sarajevo. Stručni ispit za zvanje «Doktor medicine» položio je 2004. godine.

Sa ovim zvanjem 2003. i 2004. godine radi u firmama Bosnalijek d.o.o. i Abbott Laboratories. Od 2006. godine bio je na specijalizaciji iz ortopedije i traumatologije u KCUS koju okončava specijalističkim ispitom u martu 2010. godine nakon čega dobiva zvanje specijalista ortopedske hirurgije.

Od 2010. bio je u stalnom radnom odnosu kao ljekar specijalista ortoped na Klinici za ortopediju i traumatologiju KCUS-a. Od juna 2013. godine angažovan je kao zvanični ljekar svih selekcija u Košarkaškom savezu BiH. Upisao je i položio sve ispite na postdiplomskom studiju, Eksperimentalno-laboratorijski smjer, na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

Od marta 2016. godine stalni je sudski vještak iz oblasti medicine, podoblast ortopedija i traumatologija.

Od 2017. godine zaposlen je na Odsjeku za ortopediju i traumatologiju Opće bolnice „Prim.dr Abdulah Nakaš“.

Načelnik Općine Novo Sarajevo – mandat 2020 – 2024. godina.

 

 

Služba za poslove Kabineta Općinskog načelnika

Tel: 033/492-272

e-mail: nacelnik@novosarajevo.ba

Share Follow View