Ugradnjom pumpnih sistema omogućen bolji pritisak vode na višim spratovima

Ugradnjom pumpnih sistema za pitku vodu na četiri lokacije na području Malte i Grbavice sa sedam pumpi za podizanje pritiska u zgradama kolektivnog stanovanja riješen je dugogodišnji problem stanara iznad petog sprata. Radi se o lokacijama na sljedećim adresama: Grbavička 37 (jedna pumpa), Malta 17 (sistem sa 2 pumpe), Malta 23 (sistem sa 2 pumpe) i Malta 25 (sistem sa 2 pumpe).

Ovakve aktivnosti se provode u cilju poboljšanja kvaliteta života stanovnika Općine Novo Sarajevo, a također je i protivpožarna zaštita podignuta na viši nivo.

Tokom obilaskom zgrade kolektivnog stanovanja na adresi Malta 25, načelnik Općine Novo Sarajevo dr. Hasan Tanović razgovarao je sa stanarima o načinu funkcioniranja pumpnog sistema, poboljšanju pritiska vode i boljeg vodosnabdijevanja.

Općina Novo Sarajevo je putem Službe za civilnu zaštitu, a u skladu sa planiranim aktivnostima, realizovala Ugovore  o nabavci i ugradnji pumpnih sistema za pitku vodu. Za ove radove su izdvojena sredstva u iznosu od 40.000,00 KM.

Navedena aktivnost se realizuje kontinuirano od 2015. godine, prema iskazanim potrebama stanara zgrada kolektivnog stanovanja, a lokacije su se određivale prema stručnoj procjeni i prioritetima.

 

Share Follow