Ponovljeni Javni poziv za odabir banke za plasiranje sredstava putem kreditne linije za privredne subjekte sa područja Općine Novo Sarajevo

Pozivaju se sve zainteresovane banke da se prijave na Javni poziv za odabir banke za plasiranje sredstava putem kreditne linije uz subvencioniranje/regresiranje troškova obrade kredita i kamatne stope/profitne marže za privredne subjekte sa sjedištem na području općine Novo Sarajevo. 

Rok za prijavu je 12.07.2022. godine, a sve detaljnije informacije mogu se dobiti putem kontakt telefona 033/492-164. 

Ponovljeni Javni poziv za odabir banke za plasiranje sredstava putem kreditne linije uz subvencioniranje/regresiranje troškova obrade kredita i kamatne stope/profitne marže za privredne subjekte sa sjedištem na području općine Novo Sarajevo

Javni poziv za učešće u besplatnom Programu podrške samozapošljavanju – projekat “SYSTEM”

✓Želiš razviti preduzetničke vještine i započeti vlastiti biznis ?

✓ Želiš steći ili unaprijediti znanja kako razviti inovativan proizvod/uslugu?

✓ Želiš naučiti osnove praktične pripreme i pisanja projekata za EU fondove?

Općina Novo Sarajevo sa projektnim partnerima, Općinom Ilijaš i Krovnom organizacijom mladih Srbije, u okviru projekta „Podrška uspostavljanju i poboljšanju mehanizama za podršku samozapošljavanju kroz saradnju inovativnih lokalnih zajednica i novih preduzeća u prekograničnom području – SYSTEM“, poziva sve zainteresovane osobe sa prijavljenim mjestom boravka na području Kantona Sarajevo u BiH, Grada Sremska Mitrovica i Grada Loznica u Republici Srbiji, a koje imaju poslovnu ideju i žele pokrenuti biznis, da se prijave za učešće u besplatnom Programu podrške samozapošljavanju.

Projekat „Podrška uspostavljanju i poboljšanju mehanizama za podršku samozapošljavanju kroz saradnju inovativnih lokalnih zajednica i novih preduzeća u prekograničnom području – SYSTEM” sufinansira  Evropska unija kroz Program prekogranične saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina 2014-2020Cjeloviti tekst javnog poziva, te formular za prijavu na isti, nalaze se na linkovima niže:

CJELOVITI TEKST JAVNOG POZIVA

FORMULAR ZA PRIJAVU

Ponovni Javni poziv udruženjima (organizacijama civilnog društva/nevladinim organizacijama) za predaju prijedloga projekata iz oblasti boračko-invalidske zaštite za 2022. godinu

PONOVNI JAVNI POZIV

Smjernice za podnosioce projektnih prijedloga– organizacije civilnog društva (OCD) u okviru Javnog poziva

Projektni prijedlog

Logički okvir rada

Plan aktivnosti i promocije

Administrativni podaci o podnosiocu prijedloga projekta

Finansijski identifikacioni formular

Izjava o podobnosti

Lista za provjeru

Pregled budžeta i plan potrošnje

Crveni križ Novo Sarajevo: Akcija dobrovoljnog darivanja krvi 14. juna u Historijskom muzeju BiH

Crveni križ Novo Sarajevo u skladu sa smjernicama Svjetske zdravstvene organizacije, svake godine obilježava 14. juni, Svjetski dan dobrovoljnih davalaca krvi, s ciljem jačanja svijesti o potrebi sigurne krvi i krvnih komponenti i isticanja značaja dobrovoljnih, neplaćenih davalaca krvi za zdravstveni sistem.

Istovremeno, ovaj datum je i prilika da se iskaže zahvalnost dobrovoljnim, neplaćenim davaocima krvi za dragocjenu tečnost kojom spasavaju ljudske živote.

Obzirom na izuzetno tešku situaciju tokom prošle i ove godine u davalaštvu zbog proglašenja pandemije COVID-19, organizujemo akciju dobrovoljnog darivanja krvi u svrhu obezbjeđenja dovoljnih zaliha krvi i krvnih sastojaka u utorak, 14.06.2022.godine u terminu od 11:00 do 15:00 sati u prostorijama Historijskog muzeja Bosne i Hercegovine.

Organizatori akcije dobrovoljnog darivanja krvi su Općina Novo Sarajevo, Općinsko vijeće Novo Sarajevo, Crveni križ Novo Sarajevo, Historijski muzej Bosne i Hercegovine i Zavod za transfuzijsku medicinu FBiH.

Akcija dobrovoljnog darivanja krvi – 14.06.2022.

Obavještenje o produženju roka za prijavu na poziv za učešće u Programu podrške samozapošljavanju u okviru projekta SYSTEM

Općina Novo Sarajevo obavještava sve zainteresovane da je produžen rok za dostavu prijava za učešće u Programu podrške samozapošljavanju koji se realizuje  u partnerstvu sa Općinom Ilijaš i Krovnom organizacijom mladih Srbije (KOMS), te pridruženim partnerima Grad Loznica i Sremska Mitrovica iz Srbije u okviru projekta „Podrška uspostavljanju i poboljšanju mehanizama za podršku samozapošljavanju kroz saradnju inovativnih lokalnih zajednica i novih preduzeća u prekograničnom području – SYSTEM”, uz podršku Evropske unije kroz Program prekogranične saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina 2014-2020. 

Rok se produžuje do 08.06.2022. godine, a prijave se mogu dostaviti putem e-maila: euprojekatsystem@gmail.com

EVALUACIJSKI KRITERIJI_ javni poziv za učešće u programu podrške samozapošljavanju _SYSTEM

FORMULAR ZA PRIJAVU_Javni poziv za učešće u programu podrške samozapošljavanju_SYSTEM

Javni poziv za učešće u Programu podrške samozapošljavanju_Projekt SYSTEM_produženi

Share Follow View