Poziv biračima za glasanje putem mobilnih timova

Općinska izborna komisija Novo Sarajevo poziva birače koji zbog starosti, bolesti ili invalidnosti neće biti u prilici glasati na Općim izborima na svom redovnom biračkom mjestu, da se do 2. septembra prijave za glasanje putem mobilnih timova.

Pozivamo navedene birače da se za glasanje putem mobilnog tima prijave Općinskoj izbornoj komisiji Novo Sarajevo ili pripadajućoj mjesnoj zajednici.

Uz prijavu je potrebno priložiti:

  • Pisanu izjavu birača da na dan izbora želi da glasa u svom domu putem mobilnog tima (koja se nalazi u prilogu) i
  • Medicinsku dokumentaciju o bolesti ili invaliditetu birača kao uslov za njegovo kućno liječenje i nemogućnost glasanja na biračkom mjestu.

Birači detaljnije informacije mogu dobiti u Općinskoj izbornoj komisiji Novo Sarajevo putem telefona broj: 033/492-238.

Napominjemo da je izbor opcije glasanja konačan te da nakon potpisivanja izjave, birači mogu glasati samo putem mobilnog tima, a ne na redovnom biračkom mjestu.

IZJAVA

Općinska izborna komisija Novo Sarajevo

Poziv za pristustvo postupku dodjele pozicija u biračkim odborima za Opće izbore 2022. godine

U skladu sa članom 10. stav 4 Pravilnika o utvrđivanju i postupku imenovanja članova biračkih odbora („Službeni glasnik BiH“ broj: 25/20), postupak dodjele pozicija u biračkim odborima za imenovanje biračkih odbora za Opće izbore 2022. godine, obavit će se u srijedu, 03.08.2022. godine u Velikoj sali Općine Novo Sarajevo, ulica Zmaja od Bosne 55 sa početkom u 16 sati.

Pored toga, želimo da vas obavijestimo da:

  1. Lica koja su bili kandidati na zadnje održanim Lokalnim izborima 2020. godine, kao i lica koja su bili kandidati na održanim Lokalnim izborima za Grad Mostar 2020. godine, ne mogu biti članovi biračkih odbora, dok lica koja su bili kandidati na Općim izborima 2018. godine, mogu biti članovi biračkih odbora.
  2. Lica koja je politički subjekt ovlastio za podnošenje prigovora i žalbi i koja su deponovala potpis kod Izborne komisije, mogu potpisati SG1 obrasce i zahtjev za akreditaciju posmatrača samo onda kada ih politički subjekt posebnim aktom ovlasti za izvršenje tih aktivnosti. Ukoliko politički subjekt ne ovlasti ta lica treba ovlastiti druga lica i deponovati njihove potpise.
Share Follow View