OBAVJEŠTENJE o on-line kursu “Obuka za rad u biračkim odborima”

Centralna izborna komisija (CIK BiH) za ovogodišnje Lokalne izbore, koji će biti održani 15. novembra 2020. godine, pripremila je on-line kurs „Obuka za rad u biračkim odborima.

On-line kurs namijenjen je za članove i zamjenike u biračkim odborima, za posmatrače političkih subjekata, nevladinog sektora i međunarodne posmatrače, medije i najširu javnost u BIH, odnosno i same birače.

Obavjestenje_on_line kurs Obuka za rad u birackim odborima u pdf formatu

Općinska izborna komisija organizira obuke biračkih odbora

U okviru priprema za Lokalne izbore u Bosni i Hercegovini koji će održati 15. novembra ove godine, Općinska izborna komisija organizira obuke za predsjednike,  članove, zamjenike predsjednika i zamjenike članova biračkih odbora u osnovnoj izbornoj jedinici 139A Novo Sarajevo.

Edukacijom su obuhvaćene teme koje odnose na procedure rada biračkih odbora na biračkim mjestima.

Edukacija članova biračkih odbora je započela u subotu 10. oktobra ove godine, a obavlja se radnim danima i vikendom, u više termina, prema utvrđenom rasporedu.

Obuke su organizirane uz primjenu higijensko-epidemioloških mjera u cilju suzbijanja širenja zaraze izazvane korona virusom.

Dodijeljena mjesta u biračkim odborima političkim subjektima za Lokalne izbore 2020. godine

Općinska izborna komisija Novo Sarajevo izvršila je 16. septembra ove godine dodjelu mjesta u biračkim odborima političkim subjektima kojima je Centralna izborna komisija (CIK BiH) verificirala učešće na Lokalnim izborima zakazanim za 15.11.2020. godine.

Za Lokalne izbore na području izborne jedinice 139 Novo Sarajevo, ovjereno je 20 političkih subjekata.

Lista ovjerenih političkih subjekata za izbornu jedinicu 139 Novo Sarajevo u pdf formatu

Postupak javne dodjele mjesta u biračkim odborima izvršen je prema redoslijedu političkih subjekata koji je utvrđen žrijebanjem CIK-a BiH za pozicije na glasačkom listiću.

Dodijeljena mjesta u biračkim odborima političkim subjektima u pdf formatu

Politički subjekti dužni su u roku od 7 dana od dana žrijebanja dostaviti podatke svojih kandidata za članove/zamjenike biračkih odbora na SG-1 obrascu koji se može preuzeti na sljedećem linku:

SG-1 obrazac u pdf formatu

Izlaganje Privremenog biračkog spiska

Općinska izborna komisija Novo Sarajevo obavještava građane i sve učesnike u izbornom

procesu da će Privremeni birački spisak (PBS) za Općinu Novo Sarajevo, u periodu od 20.

jula do 20. augusta 2020. godine, biti izložen u prostorijama 18 mjesnih zajednica na

području Općine Novo Sarajevo u vremenu od 08:30 do 16:00 sati svakim radnim danom, a

u povodu Lokalnih izbora koji će se održati 15. novembra ove godine.

Share Follow